Wybierz artystę na Dni Augustowa 2022

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 11.02.2022 do 16.02.2022

Jednostka odpowiedzialna

Miasto Augustów

Kto może wziąć udział?

System głosowania obejmuje mieszkańców Augustowa, których numer pesel znajduje się w bazie UM. Baza obejmuje osoby zameldowane oraz zgłoszone jako zamieszkałe w Augustowie do rejestru na podstawie własnego oświadczenia.
Jeśli jesteś mieszkańcem Augustowa, który nie jest zameldowany i Twój pesel nie znajduje się w bazie, możesz dodać się do rejestru składając pisemne oświadczenie w Urzędzie miejskim.
Każda osoba może oddać 1 głos.
Wybory trwają od 11 do 16 lutego 2022 roku.
Wyniki końcowe zostaną opublikowane zaraz po jego zakończeniu, czyli 17 lutego 2022 roku.
Głosowanie odbywa się po podaniu osobistego numeru PESEL

Opis konsultacji

Zagłosuj na jeden z 10 zespołów!

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 11.02.2022 do 16.02.2022


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 11.02.2022
do 16.02.2022


Podziel się