Konsultacje Społeczne Gminy Miasta Augustów

Wybór artysty na Dni Augustowa 2023

System głosowania obejmuje mieszkańców Augustowa, których numer pesel znajduje się w bazie UM. Baza obejmuje osoby zameldowane oraz zgłoszone jako zamieszkałe w Augustowie do rejestru na podstawie własnego oświadczenia.

Jeśli jesteś mieszkańcem Augustowa, który nie jest zameldowany i Twój pesel nie znajduje się w bazie, możesz dodać się do rejestru składając pisemne oświadczenie w Urzędzie miejskim.

Każda osoba może oddać 1 głos.
Wybory trwają od 17 do 24 stycznia 2023 roku.

Wyniki końcowe zostaną opublikowane zaraz po jego zakończeniu, czyli 25 stycznia 2023 roku.

Głosowanie odbywa się po podaniu osobistego numeru PESEL